100% ORİJİNAL ÜRÜN GARANTİSİ
100% ORİJİNAL ÜRÜN GARANTİSİ
 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI

Müşterilerimizin Internet Sitemiz olan www.skechers.com.tr'ye üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Internet sitemiz' den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir. 

1. Internet sitemize girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, veri ve işlemin mahiyetine göre Olka Spor malzemeleri Ticaret A.Ş. ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve ilgili üçüncü şahıs arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

2. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3. Müşterilerimize ait bilgiler ancak yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelerin üye olurken veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler süresiz olarak kayda alınabilir, şirketimiz tarafından saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde üyenin onayı alınmak sureti ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.

4. Sitemizin diğer internet-web/mobil site ve uygulamalara bağlantı (link) verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

5. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimize aittir.

6. Ürünlerin iadesi ve değişiminde ilgili sayfalardaki sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir.

7. İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.

8. Internet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine ürün gönderimi yapılmaktadır.

9. Internet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi geçerli olacaktır.

10. Her türlü ek bilgi talebiniz için şirketimize musteriiliskileri@skechers.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım ayakkabılar dahil ürün-hizmet alışverişlerime, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerime ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirketiniz  OLKA SPOR MALZEMELERİ TİC A.Ş. ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerekse 6698 sayılı kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca sözleşmenin ifası, üyelik sözleşmesinin gerekleri ve zaruri meşru menfaatler kapsamında  işlenecek olun yanı sıra; genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile  isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, meslek, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, beden verileri, banka hesap bilgileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, web sitesi kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, ve sair suretler ile işlenebileceğini biliyorum. Kanunun 6. Maddesi kapsamında kılık kıyafet verilerimin işlenmesi ve yukarıda sayılan verilerimin (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkça rıza veriyorum.

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİM İZNİ

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacına, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz OLKA SPOR MALZEMELERİ TİC  A.Ş.’ne, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.

 

Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz.  İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder). Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 0850 488 02 00 no’ lu telefondan veya musteriiliskileri@skechers.com.tr  mail adresinden OLKA’ ya başvurabilirsiniz.

 

Yukarıdaki esasları ve kuralları Üye-Müşterimiz olarak benimsiyor, kabul ediyor, anlatılan şartlarda www.skechers.com.tr Sitemize üye olmak istiyor ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere şimdi lütfen üyelik sözleşmesi ve/veya ticari elektronik ileti gönderimlerine ibareler yanındaki kutucuk /kutucukları işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.