Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Olka Spor Malzemeleri Anonim Şirketi (OLKA) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 771736 sicil numarası ile kayıtlı, 0641031413000014 Mersis numaralı, şirket merkezi Le Meridien Plaza (2. Kat) Etiler Cengiz Topel Cad. No:39 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Olka Spor Malzemeleri Anonim Şirketi’dir.

2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Skechers aplikasyonu veya web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, e bülten üyeliğiniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Skechers uygulaması veya web sitesi üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle kurduğunuz üyelikler kapsamında toplanmaktadır. OLKA’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette OLKA ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (Ad, Soyad,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri ), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, talep ve şikayetinizi iletmek üzere şirketimimiz aramanız durumunda işitsel verileriniz OLKA tarafından elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, üyelik hakkının tesisi hukuki gerekçesiyle, Cinsiyet bilgisi ise haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektektir.

Ayrıca, doğum tarihi bilginiz,  ve sizlerden talep edilmesi halinde her türlü ürüne dair özel tercihleriniz ise, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; Şirketimiz OLKA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, pazarda en iyi ürün olma ve müşteri odaklı yaklaşım felsefesinin birinci önceliğimiz olması sebebiyle ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Her daim konforunuzu sağlamak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde sizinle iletişim kurmak bir başka gayemiz. Bu sebeple verdiğiniz kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına ve elektronik iletişim izninize istinaden de kişisel verilerinizi işliyor, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalkması ile Olka Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web Sayfası Üyelik Süreçlerinin Yönetilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı ve sizlere elektronik ticari ileti gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizde veya Mobil Aplikasyonumuzda, üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun buldu iseniz, bu metinde açıklandığı biçimde ve sadece açık rızayı gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek KAYDET tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı yöntemle ve bir başka izin kutuğu alanıyla ticari elektronik iletişim izinlerinizi de verebileceksiniz. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 08504880200 no’lu telefondan veya “kisiselveri@skechers.com.tr” mail adresinden, posta adresimizden veya kep adresimizden OLKA’ya başvurabilirsiniz.

4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz (Ürünün sizlere ulaştırılması için hizmet alınan Kargo firması, iletişim faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan çağrı merkezi gibi)  ile paylaşabilecektir.

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ve aynı web adresinde yayınladığımız Başvuru Formunu doldurmak veya benzer içerikli başka bir belge ile yazılı olarak posta adresimize veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz  ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde kisiselveri@skechers.com.tr e posta adresine göndermeniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden , güvenli elektronik imza ve mobil imza ile imzalanmış bir biçimde OLKA’ya iletmeniz durumunda OLKA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OLKA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda sizlerin;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.skechers.com.tr web sitesinde yer alan OLKA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

OLKA SPOR MALZEMELERİ A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Adres – Le Meridien Plaza (2. Kat) Etiler Cengiz Topel Cad. No:39 Beşiktaş/İstanbul

Mersis - 0641031413000014

back to top
Filtreler