100% ORİJİNAL ÜRÜN GARANTİSİ
100% ORİJİNAL ÜRÜN GARANTİSİ
 

                                                                           
                                                                                   Olka Spor Malzemeleri A.Ş. (OLKA)

  1.     Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:
İsim                            :..................................................................................................................................................................................
Soyisim                     :.................................................................................................................................................................................
TC Kimlik Numarası :............................................................................................................................................................................
E- posta: ( Belirtildiği halde size daha hızlı yanıt verebileceğiz. )..........................................................................................................................................
Adres                         :...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
  1.    Lütfen OLKA ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

OLKA’dan hizmet aldım.                

Ürün Satın Aldım

Çağrı Merkezi

☐ Mağaza Ziyareti ile Bilgi Aldım

☐ ........ koşu etkinliğine katıldım

Diğer: ..........................................

Hizmet Alınan Mağaza .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

 

OLKA ile ilişkim:           

Mevcut Çalışanıyım

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : .........................

Diğer: .....................................

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :.....................................

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

.........................................................................

 
  1.     Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

  1.    Lütfen başvurunuz ile ilgili yanıtı hangi yolla almak istediğinizi belirtiniz.
               YAZILI OLARAK                                                          ELEKTRONİK ORTAMDA
Açıklama
Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, OLKA ile olan ilişkinizi tespit etmek ve varsa OLKA tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz değerlendirmek ve ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresi içerisinde cevap verebilmek amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki riskleri bertaraf edebilmemizve özellikle kişisel verilerinizin güvenliği konusunda memnuniyetinizi, rahatlığını ve şirketimize olan güveninizin devamını sağlanmak amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için OLKA olarak, ek evrak ve ilgili belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde OLKA’nın söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluğu bulunmadığını, bu sebeple üzülerek başvurunuza uygun yanıtı veremeyeceğimizi belirtmek isteriz.
Bu formu doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektup ile OLKA’nın Ortaköy Mah. Portakal Yokuşu No:47 Ortaköy Beşiktaş İstanbul adresine gönderebilir, aynı adrese şahsen ve kimlik ibrazı ile başvurabilir veya imzalı formu kisiselveri@skechers.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca OLKA’ya daha önce bildirilen ve OLKA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Veri sorumlusuna başvuru usulleri hakkında tebliğ uyarınca yukarıda yer alan bilgiler zorunlu alanlar olup doldurulması gerekmektedir. 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişi olarak sizlerin a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bilgilerinizi belirtmeniz zorunludur. Aksi halde başvurunuz geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılacağından ve memnuniyetinizi temin etmek üzere tarafınıza iletileceğinden emin olmanızı isteriz.. Talebinizi yazılı veya elektronik ortamda cevaplamamız seçiminize göre yapılacaktır. Yazılı cevap talep etmeniz durumunda cevabın 10 sayfayı geçmesi durumunda sayfa başına 1 TL ücret yatırılacak olup, elektronik cevap verilmesi durumunda cevap verilen kayıt ortamının ücreti tarafınızdan tahsil edilecektir.  
Olka Spor Malzemeleri A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)